REGISTRI ÜLEVAADE

REGISTRI ÜLEVAADE

Isikuandmete kasutamine

Teenusepakkuja Nordlink Limited, edaspidi ”ETTEVÕTE” töötleb andmeid seadusega lubatud piirides, järgides head andmete töötlemise tava ja tegutsedes selliselt, et registreeritud privaatsuse kaitset ei ohustata.

Liikme andmed

Ettevõte võib oma klientide kohta koguda järgmisi andmeid:

  • Nimi, aadress ja elukohariik
  • Elektronpostiaadress ja kasutajatunnus
  • Pangarekvisiidid ja konto väljavõtte koopia
  • Arve koopia
  • Liikme kasutuses olev IP-aadress
  • Passi või ID-kaardi koopia

Milleks andmeid kasutatakse

Kogutud andmeid vajatakse liikmetele turvalise teenuse loomiseks.

Andmete loovutamine kolmandale osapoolele

Andmeid ei loovutata kolmandatele isikutele, välja arvatud ametiisikud kohtuotsuse alusel.

Andmete kaitsmise põhimõtted

Elektrooniliselt salvestatud andmeid säilitatakse asjakohaselt kaitstud ja kasutaja identifitseerimist nõudvas infosüsteemis. Andmeid töödeldakse konfidentsiaalselt.

Andmete säilitamisega seotud küsimused

Lisainfot andmete säilitamise kohta võite küsida liikmeks registreerudes ”REGISTREERI” lehel.