KASUTUSTINGIMUSED

KASUTUSTINGIMUSED

Registreerumine

Nordlink Invest Ltd, edaspidi Ettevõte. Liikmeks registreerumisega kohustub klient järgima Ettevõtte kasutustingimusi. Liikmeks võivad registreeruda ainult vähemalt 18-aastased isikud. Ettevõte jätab endale õiguse muuta kasutustingimusi, informeerides sellest oma liikmeid piisavalt vara. Piisav aeg tähendab (1 kuu) enne muutmist.

Liikmemaksu tasumine

Registreerunud liikmel on 14 päeva aega "LIFETIME MEMBER" liikmemaksu tasumiseks. Arvuti kustutab maksmata koha automaatselt pärast 14 ööpäeva möödumist, kui liikmemaksu ei ole tasutud. Liikmemaksu tasumine toimub alati Bitcoinidega.

Personaalne sponsoreerimise boonus (DSB 20% - 25%)

Personaalse sponsoreerimise eest maksab Ettevõte sponsoritele preemiat 20% liikmemaksust ja esimese 14 päeva jooksul suuremat 25% boonust. Neid preemiaid tutvustatakse ”TOOTED” lehel punktis 1.

Cameleoncoinide omamisega seotud boonus (COB 0% - 15%)

Ettevõte maksab liikmetele suurendatud liikmemaksude ja kauplemismahu boonust seoses Cameleoncoinide omamisega. Mida rohkem on liikmel Cameleoncoine, seda paremat preemiat ta saab. Need lisaboonused on tavapärasele (MVB)20% - (TVB)30% boonusele lisaks veel 15%, seega kokku kuni 35% - 45%. Neid preemiaid tutvustatakse ”TOOTED” lehel punktis 2.

Liikmemaksude mahu boonus (MVB 30%)

Ettevõte maksab igale liikmele alaliini "LIFETIME MEMBER" maksudest boonust nõrgema poole mahule vastavalt. Boonus on 30 - 45% nõrgema poole kogumahust. Neid preemiaid tutvustatakse ”TOOTED” lehel punktis 3.

Kauplemismahu boonus (TVB 30%)

Ettevõte pakub oma liikmetele võimalust osta Bitcoine (fee 1%) ja Cameleoncoine (fee 1%) iga liikme enda veebisaidi kaudu. Ostu- ja müügitehingute eest võetakse alati 1% kauplemistehingu komisjonitasu. Nendest makstakse boonustena ülaliini liikmetele 30- 45% kogukauplemise komisjonitasu. Neid preemiaid tutvustatakse ”TOOTED” lehel punktis 4.

Preemiate maksmine

Preemiate maksmise päev on alati esmaspäeviti kell 12.00 PM (UTC+0). Arvutiprogramm arvestab ja maksab preemiad alati automaatselt ilma liikme eraldi esitatud palve või toiminguta. Preemiaid makstakse ainult liikmemaksu tasunud "LIFETIME MEMBER" liikmetele.

Avatus

Ettevõtte tegevus on tehtud liikmetele võimalikult avalikuks. Kauplemisandmed tulevad maailma suurimalt börsilt API liidese vahendusel ja see on kõigile avalik. Ka mitteliikmed näevad tehtud ostu-müügitehinguid kohe pärast nende sooritamist. ”AJALUGU” lehele ilmuvad tehtud ja kinnitatud tehingud kohe, kui tehingud on sooritatud. Ostu- või müügitehingute soove enne tehingu lõplikku toimumist on võimalik näha ainult liikmetel.

Bitcoinide ülekanded

Ettevõte ootab liikme tehtud Bitcoinide talletamise korral 3 Bitcoini võrgu kinnitust, enne kui ülekanne lisatakse automaatselt liikme Bitcoinide kontole. Liikmel on õigus endale kuuluvaid Bitcoine oma veebisaidilt kanda vastava ülekandesoovi esitamisel enda avaldatud Bitcoin wallet aadressile.

Pangaülekanded

Liikmel on õigus muuta Bitcoinid eurodeks, müües neid enda veebisaidil ja esitada pangaülekande soovi oma veebisaidi kaudu. Ka Cameleoncoine on liikmel võimalik enda veebisaidi kaudu vahetada kas otse Bitcoinideks või eurodeks. Ülekanded tehakse liikme veebisaidil olevale liikme avaldatud pangakontole.

Seaduspärasus

Ettevõtte eesmärk on pakkuda oma liikmetele sellist teenust, mis järgib kõiki seadusi, eeskirju, eetiliselt häid tegutsemisviise.

Õiguspärasus

Ettevõtte eesmärk on arendada veebisaiti ja teenust liikme huvidele vastavalt ja saada sellise tegutsemise tulemusel võimalikult palju uusi liikmeid. Liikmele on loodud võimalus osaleda tegevuse arendamises näit. ”KURSID” lehe foorumi kaudu.

Ettevõtte vastutus teenuse pakkumise eest

Ettevõte ei vastuta kaudsete kahjude eest, nagu börsi andmeside katkemise või mõne muu ootamatu tõrke eest, mis takistab börssidelt hindadega seotud andmete saamist. Ettevõte jätab endale õiguse katkestada kauplemine vea likvideerimise ajaks. Cameleoncoinide laadimishetkeks katkestab Ettevõte kauplemise 15-30 minutiks. Laadimist püütakse võimaluse korral teha öisel ajal, et see häiriks liikmeid võimalikult vähe. Uute Cameleoncoinide laadimisest teavitatakse alati piisavalt varakult Company News uudistes ja Facebooki lehel.

Veebisaidi kopeerimine

Veebisaidi piltide või tekstide igasugune kopeerimine on keelatud.